Betenhof 广场景观设计

略微倾斜的广场采用木质铺地,仿佛一个“城市客厅”。 对角线方向的线条一侧划分出两个方形区域的露台,并铺以斜向铺地。

沿着广场一侧,乳胶沥青材质的彩色“地毯”通向侧面的街道。


方案设计:                              2004

建设时间:                              2006

客户:                                      Dortmunder  Volksbank eG

特别说明:                              城市空间改造